บริษัทนายหน้าขายบ้านและที่ดิน ไปลงทุน

บริษัทนายหน้าขายบ้านและที่ดิน 20 ก.พ.

บริษัทนายหน้าขายบ้านและที่ดิน ไปลงทุน

บริษัทนายหน้าขายบ้านและที่ดิน กองทุนอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold กับ Leasehold แตกต่างกันเช่นไรจุดเด่นที่ควรจะรู้ก่อนลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ โน่นเป็น “สิทธิความเป็นเจ้าของ” ที่กองทุนมีต่อทรัพย์สินที่ไปลงทุน ซึ่งแบ่งเป็นสองชนิดเป็น Freehold และก็ Leasehold กองทุนจำพวก Freehold เป็นกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที่ไปซื้ออสังหาริมทรัพย์มาเป็นเจ้าของของกองทุนรวม หรือเรียกกล้วยๆว่า “ซื้อขาด” ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ถือหน่วยลงทุนก็เลยเปรียบเหมือนเป็นเจ้าของ (ทางอ้อม) ในอสังหาริมทรัพย์นั้นๆส่วน Leasehold เป็นการไปเช่าอสังหาริมทรัพย์จากผู้ครอบครองสินทรัพย์ เพื่อใช้หาผลประโยชน์ภายในเวลาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาเช่า หรือการ “เซ้ง” นั่นเอง ผู้ถือหน่วยลงทุนก็เลยไม่มีสิทธิความเป็นเจ้าของ

ดอกผลที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์หลักเกณฑ์การก่อตั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์กำหนดไว้ว่า กองทุนรวมจำเป็นที่จะต้องชำระเงินเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าจำนวนร้อยละ 90 ของกำไรทั้งสิ้นรายปี โดยเหตุนี้ ดอกผลส่วนแรกเป็นเงินโบนัสที่กองทุนจ่ายออกมาให้แก่ผู้ถือหน่วย ซึ่งดอกผลดังกล่าวมาแล้วข้างต้นก็มาจากค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าที่กองทุนได้รับจากตัวอสังหาริมทรัพย์นั้นข้างหลังหักรายจ่ายต่างๆแล้วนั่นเอง โดยธรรมดาจะชำระเงินเงินปันผลทุกไตรมาส เป็นปีละ 4 ครั้ง แม้กระนั้นบางทีอาจขึ้นกับผลที่ได้รับจากการดำเนินงานของกองทุนและก็ความเห็นชอบผู้ถือหุ้นด้วย ส่วนโบนัสที่ได้รับนี้จะถูกหักเสียภาษีอากร ณ ที่จ่าย 10%

บริษัทนายหน้าขายบ้านและที่ดิน

“กองทุนแบบ Leasehold เมื่อเวลาผ่านไปช่วงเวลาคงเหลืออยู่สำหรับการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นก็จะเบาๆต่ำลงไปด้วยซึ่งจะก่อให้ราคาที่จริงจริงของกองทุนมีค่าน้อยลงแตกต่างจากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แบบ Freehold ที่มีช่วงเวลาสำหรับในการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินได้ไม่จำกัดสามารถเก็บค่าใช้จ่ายในการเช่าจากทรัพย์สินนั้นได้ตลอด รวมทั้งได้โอกาสขายได้กำไรในอนาคตได้อีกด้วย”กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โดยปกติเหมาะสมกับคนที่มีเงินเย็น อยากรับเงินเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ ด้วยเหตุว่ากองทุนจะนำเงินที่ได้จากนักลงทุนไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์โดยตรง ซึ่งจะมีช่วงเวลาการลงทุนที่ออกจะนานราว 20 – 30 ปี ด้วยเหตุดังกล่าว เพื่อนักลงทุนมีสภาพคล่อง กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ก็เลยลงบัญชีค้าขายอยู่ในตลาดหุ้นฯ เพื่อเป็นตลาดรองให้นักลงทุนสามารถกระทำการจำหน่ายหน่วยลงทุนก่อนที่จะทำการตัดสินใจเลือกลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ มารู้จะ 4 ข้อควรจะทราบก่อนลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ดังต่อไปนี้

อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุนเป็นอย่างไร กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จริงๆดังเช่นว่า อพาร์เม้นท์ ห้างสรรพสินค้า เซอร์วิสอพาร์ทเมนท์ คลังสินค้าหรือที่ทำการ ฯลฯ ด้วยเหตุนี้ ก่อนลงทุนควรศึกษาค้นคว้าก่อนว่า อสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนรวมลงทุนเป็นอย่างไร ได้โอกาสที่กำลังจะได้รับรายได้ค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าเป็นประจำหรือเปล่า หัวใจหลักที่จะจะต้องพิเคราะห์ก็คือ ทำเลของอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนไปลงทุน ถ้าหากอยู่ในทำเลที่ตั้งที่มีความสามารถก็ได้โอกาสได้รายได้ค่าใช้จ่ายในการเช่าบ่อยและก็สามารถขึ้นค่าใช้จ่ายในการเช่าในอนาคตได้อีกด้วย บริษัทนายหน้าขายบ้านและที่ดิน

โอกาสได้รายได้ค่าใช้จ่ายในการเช่าบ่อย

ByLTD